Så anpassas Agerus Worklife för Arbetsmiljöverkets nya föreskrift

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö har väckt uppmärksamhet. Vi har tidigare intervjuat företrädare för myndigheten som ni kan läsa här.

För att arbetsgivare enklare ska kunna följa föreskriften har Agerus anpassat verktyget Worklife.

Julian Langlee, VD - Agerus

Julian Langlee, VD – Agerus

– Vi har tagit fram särskilda moduler för arbetet med kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstider. Sedan januari finns dessa moduler som tillval i tjänsten, berättar Julian Langlee, vd på Agerus. I modulerna finns även funktioner som gör det enklare att dela policydokument relaterade till de nya reglerna.

– För tillfället arbetar vi med att uppdatera vår uppdragsmodul. Arbetsgivare ska kunna sätta upp särskilda mål för sitt arbetsmiljöarbete, inte bara mål som är kopplade till den vardagliga verksamheten, förklarar Julian. Dessutom utökar vi produktfamiljen Agerus Survey. Inom kort kan vi även erbjuda organisationer möjlighet att mäta och få en nulägesanalys inom områdena hälsa, kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstider.

Läs mer om Agerus Worklife och hur verktyget kan stötta er med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.