Rätt förutsättningar för prestation

Både erfarenhet och forskning visar att människan är en kreativ och skapande varelse. Varje människa bär på en potential och vill bidra med sin kompetens, förmåga och sin kreativitet tillsammans med andra. Det är denna kraft som tagit hela mänskligheten från att bo i grottor till att både kunna resa runt jorden, ja till och med till månen och tillbaka, bota dödliga sjukdomar och skapa ett högt utvecklat samhälle med allt vad det innebär.
Alla människor kan alltså bli kreativa – om de får rätt förutsättningar.

En viktig roll i såväl människors liv som i samhället i stort spelar vårt arbete. Det är genom våra arbeten som vi till stor del skapar vår identitet, får utlopp för kreativitet och samtidigt bidrar till samhällets funktion och utveckling.

Människan ses dock ibland fortfarande som någon som behöver motiveras, korrigeras, tillrättavisas – ja, till och med ”bestraffas”. Det kan ha sina förklaringar i att vi sällan reflekterar över vår människosyn och vår oförmåga att komma upp ur djupt nerkörda, invanda hjulspår. Vi gör som vi alltid har gjort…

Läs hela artikeln på motivation.se >>