Ny forskning visar att tydliga mål och beröm ger friskare medarbetare

Arbetsgivare som vill få friskare personal som trivs på arbetsplatsen gör bäst i att berömma och ge tydliga mål. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet. Forskaren Per Lindberg ville hitta positiva faktorer som skyddar människor mot ohälsa.

Studien visade att medarbetarens arbetsförmåga ”lyftes” då chefen berömde och gav positiv feedback utifrån deras arbetsinsatser.  Ytterligare faktorer som studien kunde urskilja var vikten av att veta sin roll och ansvarsområde, vad som krävs av en samt uppsatta mål.

Forskningen bakom Agerus modell för ”Hållbar prestationskultur” stödjer Pers beskrivning av betydelsefulla faktorer men tar till viss del ett annat perspektiv.

  • Att beröm har en positiv påverkan på hälsan är självklart, säger Anders Nordmark, senior partner på Agerus. Alla mår bra av att få beröm. Däremot är det viktigt att detta inte leder till att vi ytterligare ökar på de orimliga krav avseende ledarskap som redan finns på chefer.
  • Vad vi ser tydligt i våra studier är att upplevelsen av att bli bekräftad, både för den man är och för det man bidrar med i arbetet, är av stor betydelse för både välmående såväl som prestation. Bekräftelse hänger ihop med beröm men är något mycket större, fortsätter Anders Nordmark. Bekräftelse omkring uppdrag och prestationer har en kalibrerande funktion och även om det är allas ansvar att bekräfta varandra så är det naturligtvis en viktig chefsuppgift.
  • Tydliga mål är också väldigt viktigt men det viktigaste är ändå att skapa goda förutsättningar för att nå målen. Om målen är tydliga men orimliga, i relation till att förutsättningarna är bristfälliga, så hjälper det ändå inte. Agerus forskning visar att det är de goda förutsättningarna i arbetssituationen som påverkar både hälsa och prestation starkt positivt. Detta leder till en hållbar prestationskultur, avslutar Anders Nordmark.

Vill du lära dig hur man som chef kan skapa tydlighet kring uppdraget och bidra med förutsättningar att utföra det?

Läs artikeln på SvD