Ny föreskrift ska minska psykosocial ohälsa på jobbet

Ny föreskrift ska minska psykosocial ohälsa på jobbet

Den arbetsrelaterade ohälsan skenar iväg. Hur arbetsgivaren organiserar arbetet och hur det sociala samspelet fungerar på arbetsplatsen är enligt Arbetsmiljöverket de främsta orsakerna. Idag har vi mer kunskap kring orsakerna samtidigt som forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor främjar produktiviteten samtidigt som det med stor sannolikhet minskar antalet sjukskrivningar. Den nya förskriften ska göra det lättare för arbetsgivarna att kartlägga risker och vidta förebyggande åtgärder.

Julian Langlee på Agerus är positiv till förändringen:

– I de nya reglerna ställs tydligare krav på att arbetstagarna verkligen ska känna till sina arbetsuppgifter och mål. Detta är också bärande delar i Agerus modell och verktyg för att utveckla hållbara prestationskulturer.

De nya föreskrifterna (AFS:2015:14) är framtagna för att passa dagens arbetsliv och kräver bl a att arbetstagare ska känna till:

  • vilka uppgifter de ska utföra
  • vilka resultat som ska uppnås
  • om arbetet ska utföras på något speciellt sätt och I så fall hur
  • vilka uppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras.
  • vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

– Vår tjänst Agerus Worklife matchar direkt det förbättringsarbete som den nya föreskriften kräver och gör det lätt för cheferna att hitta rätt åtgärder, i rätt tid och på rätt sätt, säger Julian Langlee

Föreskrifterna, som träder i kraft i mars 2016, gäller för samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. Detsamma gäller de som hyr in arbetskraft.

Länk till Arbetsmiljöverkets sida om föreskriften:

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf