Ny avhandling om kommunikativt ledarskap

Begreppet ”kommunikativt ledarskap” har länge figurerat i ledarskapsdiskussionen och gett upphov till nya utbildningar och böcker. En ny svensk doktorsavhandling fördjupar förståelsen kring kommunikativt ledarskap och hur det kan omsättas i praktiken. Avhandlingen visar att det kommunikativa ledarskapet alltid formas av den aktuella organisationskulturen, det sociala sammanhanget och det specifika kommunikationsklimatet. Avhandlingen heter “Communicative leadership: (Re)Contextualizing a Swedish Concept in Theory and within Organizational Settings” av Solange Hamrin vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Läs mer här.

– En av ledarens viktigaste uppgifter är att utifrån dialog och utbyte hitta en gemensam förståelse för uppgiften. Därför har vi länge fokuserat på ledarens kommunikationskompetens. Vi är självklart väldigt positiva till att detta område uppmärksammas ytterligare, säger Julian Langlee, vd på Agerus.

Det ledarskapskoncept som vi erbjuder i Agerus Worklife kommer från Stockholms universitet och utvecklar ledarskapets kommunikativa förmåga på alla nivåer i organisationen.

Artikeln om avhandlingen kan du läsa här