Morgondagens vinnare gör arbetsmiljön till konkurrensmedel

Den 31 mars 2016 träder nya regler i kraft som styr och reglerar hur svenska arbetsplatser ska uppfylla arbetsmiljölagens krav om en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Bakgrunden är brister i arbetsmiljön som orsakar ohälsa hos alltfler arbetstagare i Sverige. Anders Nordmark, senior partner på Agerus och med lång erfarenhet av ledarskapsfrågor reflekterar här över vad de nya föreskrifterna innebär.

Reflektion 1. Marknadsledare ser arbetsmiljöarbete som en del av organisationens kärnverksamhet och bejakar riktlinjerna.

Frågorna i den nya föreskrifterna är varken nya eller obekanta för chefer och ledningsgrupper. Min erfarenhet är dock att de aktuella frågorna tidigare haft en låg prioritering, speciellt hos dem som borde tagit dem på allvar. De har oftast setts som ”nödvändigt ont” och delegerats till eldsjälar inom fack, HR-personal och skyddsombud. Förbluffande få chefer och ledare har sett arbetsmiljön som en central del av organisationens verksamhet. Prioritetsordningen har varit först ekonomi, sedan försäljning, därefter effektivitets- och nyckeltal o s v. Arbetsmiljöfrågorna har inte ens kommit på tredje, fjärde eller femte plats. En marknadsledare, enligt min mening, ser arbetsmiljön som central, eftersom det är den kultur i vilken resten av verksamheten växer ur.

Reflektion 2. När insikterna om ett förändringsbehov väl slår rot går ofta utvecklingen mycket snabbt och förändringen upplevs sedan som självklar.

Under 90-talet arbetade jag flera år som ledarskapsutbildare inom dagligvaruhandel när idén kom att dagligvarubutiker borde ha fler miljö- och rättvisemärkta varor. Miljö och etik var heta frågor, men utvecklingen gick segt när det kom till utbud och sortiment. Varorna hamnade i en undanskymd hylla, bara för att ”man borde”. Ingen trodde att det fanns tillräckligt många kunder som ville köpa dem. Men, så vände det. Det där med miljö och etik kunde trots allt löna sig. När insikten spred sig gick utvecklingen fort. Idag ser vi hur både sortimentsutbud och efterfrågan på dessa butiksvaror fortsätter öka och det känns helt naturligt. Det har helt enkelt blivit en del av ”affären”. Jag tänker att arbetsmiljön kommer att göra samma resa.

Reflektion 3: Människors behov av god arbetsmiljö och organisationens behov av effektivitet är varandras förutsättningar.

För 20 år sedan kom jag i kontakt med två forskare på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, Fil. Dr. Pär Pettersson och Professor Ingemar Torbiörn. Jag har sedan dess drivits av övertygelsen om att det aldrig behöver vara en motsättning mellan medarbetarnas mänskliga behov i arbetet och organisationens behov av effektivitet. Jag är idag övertygad om att det snarare är tvärt om. Att de båda behoven är varandras förutsättningar. Forskarnas studier visar att med rätt förutsättningar kan människan nå goda prestationer samtidigt som arbetssituationen kan bidra till att vara hälsoskapande.
Med det förhållningssättet går det att med enkla medel skapa hållbara organisationer som både är hälsofrämjande och som driver effektivitet och lönsamhet. Efter att ha ägnat mig åt dessa frågor praktiskt så vill jag framhålla att det också är ett mycket givande arbete att leda.

Reflektion 4: Hemligheten bakom en effektiv och hälsoskapande organisation finns ”gömd” i texten till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Den kan praktiseras med dialog om verksamhetens uppdrag och förutsättningar.

Hemligheten bakom hur man skapar en hållbar organisation finns ”gömd” i en mening i Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer: ”Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet”.
De forskningsrön som vi följt och praktiserat under 20 år visar att när kraven och uppdraget ständigt balanseras med rätt förutsättningar i arbetssituationen, så skapas grund för såväl hälsa och goda prestationer som effektivitet. Utmaningen är att få till en ständig dialog i vardagen om verksamhetens ”uppdrag” och vilka förutsättningar som krävs för att klara dessa uppdrag.

Hur det ska gå till hittar man också i vägledningen för de nya riktlinjerna: ”Arbetsmiljöverkets nya föreskrift förtydligar att dialog mellan chefer och anställda är viktig …” och ”Chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö …”. Svart på vitt kan vi läsa att det involverar fler roller än bara HR-ansvariga och skyddsombud när arbetsmiljön ska hanteras. När vi får vardagliga, uthålliga dialoger kring uppdrag och dess förutsättningar, mellan alla medarbetare och chefer, och med en tilltro till människans vilja och förmåga att utveckla verksamheten – då går arbetsmiljöarbetet från ett nödvändigt ont och undvikande av risker i arbetet till ökad effektivitet och lönsamhet.

Slutsatsen är att de organisationer som inser detta kommer att ha en klar konkurrensfördel på marknaden före dem som fortfarande suckar över arbetsmiljöverkets nya riktlinjer. Det är de väl värda.

Anders Nordmark
Senior Partner på Agerus

Läs mer om den nya tillämpningen av Agerus metod som hjälper arbetsgivare att snabbt och effektivt analysera sin arbetsmiljö. Arbetsmiljöanalysen pekar ut de förbättringar som krävs för att följa Arbetsmiljöverket föreskrifter om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö – på alla nivåer i arbetsgivarens organisation. Klicka här >>