Mårten Bernstad ny vd på Agerus Global med fokus på Kina

Än en gång för jobbet Mårten Bernstad ut i världen. Senast som vice president för Global Learning, Organisational Development and Resourcing på Sony Mobile Communications.

Nu ska han med hjälp av svensk forskning lära kinesiska företag att prestera bättre.

Uppdraget är att lära ut en modell för mänskligt fungerande. Att hjälpa företag att se vad som ligger bakom motivation, engagemang och det man pratar mest om, nämligen prestation.

– Min erfarenhet är att kineser är väldigt öppna och beredda att lära från alla håll. De är pragmatiska, söker efter det som fungerar och lägger inte fingrarna emellan. Sedan är det såklart värdefullt att jag arbetat så mycket i Kina och genom mina år byggt upp ett betydelsefullt nätverk, säger Mårten.

Mårten Bernstad, CEO Agerus Global

Mårten Bernstad, CEO Agerus Global

Rätt förutsättningar

– Det positiva är att Agerus på ett sätt inte har några konkurrenter. Jag har sett många bolag under min karriär, men jag känner inte till något företag som kan visa på vad som ligger bakom en hälsosam prestation. Det kan Agerus. Genom forskning har de identifierat vilka förutsättningar som krävs för att kunna prestera och uppfylla uppdragets mål, säger Mårten Bernstad.

Som vd för Agerus Global är målet att etablera företaget på ett antal marknader runt om i världen ganska självklart.

­– När jag 2012 fick uppdraget att utveckla Sony Mobile Communications tog vi in Agerus metod i vårt arbete för att se över våra prestationer. Med stöd av metoden fick vi fokus på uppdraget och identifierade förutsättningarna för att lyckas. Att arbeta utifrån verben vill, vet, kan, får och bör, gav oss struktur och tydlighet i vårt arbete. I organisationen använde vi metoden både för att skapa uppdrag och fylla det med innehåll. Att se de förändringarna metoden medförde var rätt häftigt. Och det spelade ingen roll var i världen vi arbetade. Metoden togs emot överallt även om man sedan i praktiken arbetade på lite olika sätt. Kulturen behöver hanteras inom ramen för teorin, fortsätter Mårten.

Kina är första marknaden. Förutom att marknaden är enorm och tillväxten kan ske mycket snabbt finns det ett sätt i den kinesiska affärskulturen som passar Agerus. Det finns en vilja hos de kinesiska företagen att förändra sättet man arbetar på. Och är det något som fungerar vill de ha det. De är väldigt bra på att låta idéer komma fram, samtidigt som de också kan säga ”nu gör vi så här”.

Mårten Bernstads bakgrund:

Mårten Bernstad är psykologen som tyckte att psykologlinjen var vansinnigt intressant oavsett kurs. Efter att till en början ha arbetat med omhändertagna ungdomar blev det arbets- och organisationspsykologi samtidigt som han inledde doktorandstudier inom neuropsykologi och intelligensutveckling. Han studerade möjligheterna att mäta intelligens på fysiologisk nivå på begränsade och för tidigt födda spädbarn. Men han upplevde den akademiska världen som lite instängd och han lämnade den för HR-världen. Först som kompetensutvecklare på Berendsen, ett bolag inom service-industrin med 2000 medarbetare, sedan som HR-manager på samma bolag. Under en omorganisation kom han i kontakt med företaget Prosales, och tillsammans med ledningsgrupp och övriga medarbetare drev de igenom förändringarna. När allt var klart föll det sig naturligt att arbeta vidare för Prosales som management-konsult inom sales managment.

Men så blev han kontaktad av Maersk som sökte en global HR-direktör för sälj- och marknadsdivisionen. De sökte någon som både kunde HR och sälj, vilket är en ganska ovanlig kombination. Han fick ett bra erbjudande, en global organisation på 4 000 personer och han tackade ja.

Efter två år på Maersk kom nästa erbjudande, denna gång från Sony Ericsson. Tanken var att han skulle ta HR-ansvaret för en av deras affärsenheter och växa den från 500 till 3 000 personer. Men så gick pluggen ur världsekonomin, iPhone lanserades och plötsligt blev uppdraget det helt och hållet omvända. Mårtens uppdrag ändrades hastigt från att anställa 2500 personer till att leda det projekt som syftade till att minska antalet anställda i Sony Ericsson med 2000 istället.

Efter det uppdraget tog Mårten över HR-ansvaret för bolagets mjukvaru-organisation. Det var många omorganisationer och många förändringar. När Sony Ericsson helt gick upp i Sony satsade företaget på utveckling och Mårten fick uppdraget som Vice President, Resourcing, Global Learning & Organisation Development.

Efter att Mårten arbetat sju år på på företaget beslutade Sony att flytta alla bolagets huvudkontorstjänster till Tokyo. Mårten erbjöds flytta med men valde istället att tacka för sig och sluta sin tjänst.

– Nu ser jag fram emot att sätta Agerus på den internationella kartan, avslutar Mårten.