艾格瑞思 – Prestationskultur på kinesiska

Agerus expanderar till Kina och Jason Ju är sedan några månader ansvarig för Agerus lansering i Kina. Han kommer från tidigare befattningar i företag som Fujitsu, Sony och Lenovo, där han arbetat med rekrytering och organisationsutveckling. Nu vill han hjälpa företag verksamma på den gigantiska kinesiska marknaden att utveckla en hållbar prestationskultur.

wedding dresses

Jason Ju, CEO Agerus China

– Jag ville introducera ett utländskt varumärke på den kinesiska marknaden, då jag ser ett enormt och ständigt ökande behov av att utveckla företag här inom områdena personal och organisation. Av alla de företag jag undersökte var Agerus det som kunde visa den tydligaste kopplingen mellan utveckling av personal och organisation å ena sidan, och resultat å den andra. Detta var avgörande för vilket företag jag ville lansera, eftersom den kinesiska affärskulturen är oerhört pragmatisk – ”vad ger resultat?” är den stora frågan i alla lägen.

Men är inte de kulturella barriärerna oerhört stora?

– De finns naturligtvis där men ska inte överdrivas. Just vad gäller Agerus erbjudande så kan vi konstatera att vi alla är människor och vi behöver alla förutsättningar för att prestera – där finns ingen skillnad i sak. Däremot är det stor skillnad på hur mycket frihet tex en svensk och en kinesisk ingenjör anser sig behöva i sitt arbete för att de ska kunna göra ett bra jobb. Den skillnaden måste hanteras i de utvecklingsaktiviteter som följer på att man har undersökt vilka förutsättningarna för prestation är. Men det  är ingenting som utgör hinder för att använda Agerus verktyg och metodik.

Ser du några fler skillnader som är viktiga att tänka på när du nu lanserar Agerus i Kina?

– En stor skillnad mellan svensk och kinesisk affärskultur är, enligt min uppfattning, att vi i Kina är mycket mer risktagande. Men jag ser det som att denna skillnad verkar för Agerus China – folk vill pröva nya saker för att se vad som ger bäst resultat.

I Sverige och västvärlden är vanan att arbeta med enkäter riktade till medarbetare stor. Hur ser det ut i Kina?

– I Kina har vi inte den långa tradition som finns i väst, både på gott och på ont. Vi ser ju att vanliga medarbetarundersökningar inte leder till några större resultat och kan snabbare ta till oss det som fungerar. Där menar jag att Agerus har en stor fördel i att kunna peka på forskningsrön och effektstudier. Samtidigt finns det därmed också ett större intresse för utbildningslösningar än för lösningar som bygger på utveckling av organisationer. Därför kommer Agerus China att arbeta mycket inom utbildningsområdet, där vi kan lära företag vikten av att säkra förutsättningar för hållbar prestation och hur de gör det, och sedan introducera Agerus Metod.

Finns det några allmänna råd du vill ge svenska företag som är på väg in på den kinesiska marknaden?

– Var beredd på att agera mycket flexibelt. Kina är en enorm marknad där nya problem och möjligheter ständigt uppstår. Och tänk relationer! Affärer i Kina är oerhört personbundna och det är inte alltid den ni svenskar ser som den mest kompetente som ska ha kontakten med kunderna. Det är istället de som har nätverk och relationer på rätt ställen.

Sedan nämner Jason en sak till: se alltid till att ha broschyrer att överlämna till de kunder ni möter. I Sverige har jag förstått att det räcker att skicka mail med information men här måste du ge kunden en riktig broschyr, avslutar han med ett skratt.

Affärsrelationer i Kina

Vill du skapa affärsrelationer i Kina, eller har du redan verksamhet där? Kontakta oss för möjliga samarbeten

Förnamn*

Efternamn*

Företag*

E-post*

Telefon*

Meddelande