”HR är en bransch i förändring”

Patrik Dandanell delar med sig av sina reflektioner efter sin första tid som Key Account Manager på Agerus.

Efter att ha jobbat ganska exakt nio månader på Agerus har jag redan vuxit i både erfarenhet och kunskap. Jag har hunnit med många samtal och möten, både bra och mindre bra… Att jobba med något unikt som inte går att beskriva med ett ord, eller två ord för den delen, har sina utmaningar. Speciellt när vi jämförs med leverantörer som egentligen inte är våra konkurrenter.

Snabb utveckling inom HR
Innan vi går in på de härliga detaljerna vill jag först och främst säga att det är otroligt roligt och stimulerande att prata med så många kompetenta, skarpa och trevliga människor inom HR – mina vanligaste kontakter. Många har härlig energi, många idéer och i regel ett gediget CV. HR är dessutom en otroligt intressant bransch att arbeta med just nu då det händer väldigt mycket inom området. Från en relativt statisk roll som ansvarat för löner, stöttat personal och chefer samt drivit olika ”må-bra-processer” till att idag ta allt större plats och vara en aktiv avdelning som bidrar till utveckling av både individ och organisation, med affären i fokus.

Att skapa en ny marknad
Detta leder då till detaljerna i mitt arbete. Jag nämnde tidigare att vi har konkurrenter, men ändå inte. Detta skapar inte bara en förvirring hos oss själva utan även för kunder då det kan uppfattas svårt att förstå skillnaden på oss och till exempel en medarbetarundersökning.

Eftersom Agerus är ett evidensbaserat företag (forskningen är en otroligt stor del i vår metod) vet vi varför vissa individer och organisationer presterar och mår bra. Vi vet även vad det innebär för ett företag som vill arbeta proaktivt för en hållbar prestationskultur. För att säkerställa detta ställer vi ett antal frågor likt en enkät och per automatik hamnar vi ett fack med medarbetarundersökningar. Helt logiskt, givetvis, då det är en produkt som marknaden kan och känner till idag.

Men marknaden förändras och i vanlig ordning försöker man anpassa sig därefter, så även de HR-personer jag har glädjen att få träffa varje dag. Där kommer Agerus in. Vi vet vilka förutsättningar som påverkar dig som individ och din organisation i helhet. Agerus metod gör att ni kan ta ert nästa steg, oavsett om ni är långt gångna i era processer eller om ni helt enkelt har beslutat er för att börja om från början. Vill ni tillhöra det (pro)aktiva HR-teamet garanterar jag att Agerus är något för er.

Patrik Dandanell
Key Account Manager, Agerus System

Patrik kommer senast från Bygma Gruppen AB där han satt som säljchef och ansvarade för att strategiskt utforma säljorganisationen samt ansvarade över budget och stöttade i frågor gällande organisationsutveckling. Med en B.A inom International Business från Florida Southern College och en M.Sc. inom International Strategic Management från Stockholms Universitet är strategifrågor inom organisationsutveckling och ledarskap två områden som ligger Patrik varmt om hjärtat.