Vi hjälper dig att utveckla organisationens prestation, effektivitet och hälsa

Agerus erbjuder digitala verktyg och utbildningar för dig som vill utveckla prestation och hälsa genom vår vetenskapliga metod. Vi hjälper er att förändra er organisation, från att enbart styra med fokus på redan uppnådda resultat, såsom försäljning, sjuktal och andra ”släpande indikatorer”, till att driva er verksamhet med ett proaktivt fokus på ”ledande indikatorer”, alltså de förutsättningar som gör de positiva resultaten möjliga – Vi hjälper er att köra er organisation med blicken på vägen framåt och inte bara i backspegeln!

All utveckling av Agerus metod och modeller görs i samarbete med universitet, högskolor och enskilda forskare. Det är med stolthet vi kan säga att all den kunskap vi erbjuder våra kunder är forskningsbaserad!

Program för dig som vill utveckla

Agerus levererar såväl skräddarsydda utbildningsinsatser som öppna program inklusive ledarskapsutbildningar, diplomeringsutbildning för kundernas interna specialister och utbildningsinsatser vid implementering av Agerus metod. Läs mer

Partnerprogram för dig som vill kunna stötta

Agerus har ett växande nätverk av partners som arbetar med vår metod och webbaserade verktyg för att stödja sina kunders behov av utveckling och förbättrade resultat. I en utbildning där teori och praktik varvas får våra konsultpartners den nödvändiga kunskapen för att leverera tjänster med hög kvalitet. Läs mer

Våra expertkonsulter hjälper dig på vägen

Stöd från experter under arbetet med Agerus metod erbjuds under planering, implementering, genomförande och uppföljning. Expertstödet riktas till ledning, ansvarig processledare och direkt till chefer och medarbetare. Agerus tillhandahåller egna experter och förmedlar även stöd från experter hos partners.


Jag vill veta mer