Prestation, det gemensamma målet

Att klara av något är en fantastisk känsla. Vi känner oss duktiga, glada och stolta. När vi som människor har presterat mår vi bra. På samma sätt har organisationer behov av goda prestationer som för verksamheten framåt. Agerus utgångspunkt är att organisationer och människor har samma behov av att prestera och därför är varandras förutsättning. Och med den utgångspunkten kan stordåd uppnås.

Kärnan i Agerus-metoden är att varje människa, grupp och organisation ska prestera hållbart och på så sätt klara av sina uppdrag. Då känner människan ett starkt välmående, gruppen blir effektivare och organisationen lönsammare. Så skapas En hållbar prestationskultur ™.

Med balans vinner alla

Agerus unika arbetslivsforskning menar att det vi människor behöver för att kunna prestera är tydlighet kring våra arbetsuppdrag och förutsättningar för att kunna leverera. När vi känner en balans mellan det vi ska göra och våra förutsättningar att göra det skapas hållbara prestationer.

Med vår forskning vet vi att de förutsättningar vi behöver känna för att prestera är att vi: VillVetKanFårBör©. Dessa fem förutsättningar har bevisats ha ett så pass avgörande utslag på prestation att utan dem blir det omöjligt att prestera hållbart. Därför kallar vi dem Villkoren för prestation.

Nyckeln till att skapa balans mellan uppdragen och förutsättningarna finns i insikten att vi är alla olika. Våra olikheter är det som för kreativitet, innovation och utveckling framåt. Men det innebär också att vi tolkar och uppfattar situationer annorlunda. Vi har alla vår egen ”bild” av verkligheten. Genom meningsfull dialog där människor ”byter bilder” med varandra om uppdragen och förutsättningarna skapar vi en gemensam bild av verkligheten. Genom dialogen matchas uppdrag och förutsättningar mot varandra. Så skapar vi balans och hållbara prestationer.

Effekterna av det är bland annat: högre välmående, bättre gruppeffektivitet, ökad produktivitet, nöjdare kunder, starkare engagemang, ömsesidig tillit, snabbare innovation och förbättrad lönsamhet.

Individuell prestation: 58 %

Agerus förutsättningar utgör majoriteten av det som faktiskt gör att vi kan lyckas med våra uppgifter. Att känna att vi klarar av våra uppgifter och dessutom gör det väl ökar vårt engagemang samtidigt som de goda prestationerna ger positiva effekter i verksamhetens alla vrån.

Produktivitet: 39 %

Agerus starka påverkan på prestation blir än mer påtagligt när det kopplas mot verksamhetskritiska nyckeltal som Produktivitet. Genom Agerus förutsättningar för prestation lyfter vi produktiviteten till en helt ny nivå.

Hälsa: 36 %

Genom Agerus förutsättningar kan alla göra ett bra jobb samtidigt som hållbar hälsa säkerställs. Agerus index utgår ifrån varje människas unika situation och anpassas därefter för att se till att prestation, hälsa och verksamhetens mål linjerar.

Gruppeffektivitet: 49 %

Agerus förutsättningar har enorm påverkan på hur väl en människa kan utföra sitt jobb. Samma sak gäller samarbeten i grupp. Ju bättre förutsättningar desto bättre gruppeffektivitet. Agerus förutsättningar stärker både den enskilde och den gemensamma prestationen.

Kundnöjdhet: 70 %

Agerus står för grupper och individer som presterar bra, har ett högt välbefinnande och når sina mål. En av effekterna är fantastisk kundnöjdhet. Hela 70 % (!) av NKI består av Agerus förutsättningar.

Sjukfrånvaro: 25 %

25 % av sjukfrånvaro mellan dag 2-90 förklaras av otillräckliga förutsättningar och kan motverkas genom det utvecklingsarbete Agerus erbjuder. Ett enormt samband då endast ca 30 % av vår ohälsa kommer från arbetet.


Jag vill veta mer