Fem verb som förbättrar din verksamhet

-”Vill, vet, kan, får, bör” är nyckeln till framgång menar vi på AGERUS. Förstår man att använda sig av de fem verben i vardagen, ja då har man förutsättningar för att skapa en bra prestationskultur i sin verksamhet. Svårare än så behöver det inte vara säger Anders Nordmark, ansvarig för AGERUS Academy.

Anders Nordmark

Anders Nordmark

Vår metod och IT-system grundar sig i de fem verben, vill, vet, kan, får och bör. AGERUS ledord har vi vetenskapligt prövat och sedan knutit upp vår förklaringsmodell genom verben till varför vissa människor, grupper och företag lyckas prestera i sin vardag och andra inte. Nu vill vi hjälpa företag och offentlig sektor att få ut mer av användande av AGERUS! Det vill vi göra genom AGERUS Academy.

AGERUS Academy är ett stöd för framgång

AGERUS Academy satsar på att öka kunskapen hos våra kunder i AGERUS synsätt och metod. I arbetsmiljöer där våra fem verb inte fungerar finner vi ohälsa, ökade sjukskrivningar och frustration. Vi ser också att personliga och företagsgemensamma mål inte uppnås.

Vi vet av erfarenhet att utbildning och kunskap skapar bästa förutsättningen för kunderna att lyckas både bättre och snabbare. AGERUS Academy har utbildningar baserade på vår vetenskapliga forskning. De är alla praktiska, roliga och lärorika. Allt för att kunderna ska kunna skapa en bra prestationskultur i sin verksamhet. Hur allt hänger ihop vill vi gärna lära ut, säger Anders Nordmark.

Lära för livet

Anders Nordmark är teologen och prästen som sadlade om till att jobba med ledarutveckling och personlig coachning, bland annat som ansvarig för ledarutveckling inom ICA koncernen. Numer är Anders expertkonsult på AGERUS och ansvarar för AGERUS Academy. Han menar att i och med en genomförd utbildning på AGERUS Academy har man en plattform, inte bara för sitt arbete och ledarskap utan också för livet i stort och smått.

”Många blir förvånade av att det är så roligt att lära sig om prestationskultur och blir ivriga att sätta igång på hemmaplan. Och vi vet att de kunder som går någon av AGERUS Academys utbildningar är de som når bäst resultat.”

Det är viktigt att utbildningarna är förankrade i kundens vardag, då ger de bäst effekt. Prestationsutveckling ska vara kul och samtidigt ge kunden kunskap och nytta för livet. Möjligheten finns också att skräddarsy en utbildning tillsammans med oss.

Bara för att du köpt en möbel och läst instruktionerna betyder det inte att du kan bygga den. Samma sak gäller när du skapar prestationskultur. Därför finns AGERUS Academy till hands även efter utbildningen.

”Vi finns för att lära ut och efter att olika projekt har startat finns vi till hands i förbättringsarbetet för att stötta . Det är en trygghet för kunden. Och vi vill att våra kunder ska nå sina mål.”

Läs om Agerus utbildningar i agerusacademy.com »