Marknadens vassaste utvecklingsverktyg

Agerus erbjuder en rad digitala verktyg för utveckling av prestation, effektivitet och hälsa. Verktygen möter de högsta kraven på funktionalitet, användarvänlighet, tillgänglighet, prestanda och säkerhet.

Agerus Worklife

Agerus Worklife är verktyget som ger optimalt stöd för att arbeta med Agerus metod. Det samlar medarbetare, chefer och ledning i det dagliga utvecklingsarbetet mot uppsatta mål. Samtliga medarbetare involveras i en utvecklingsprocess som fokuserar på de förutsättningar som styr prestation, effektivitet och hälsa. Läs mer

Agerus Review

Agerus Review ger ett komplett digitalt stöd för en utvecklande dialog mellan medarbetare och chef. Det är ett kraftfullt verktyg för medarbetarnas utveckling och för att lyfta en hel grupp i riktning mot de mål som är uppsatta. Verktyget bygger på Agerus metod för bättre prestation, effektivitet och hälsa i arbetet.

Agerus Survey

Agerus Survey är ett mät- och analysverktyg som kan användas för alla typer av interna undersökningar, t ex medarbetarundersökningar. Genom att använda Agerus unika vetenskapliga index får man en klar bild av i vilken kondition verksamheten befinner sig avseende förutsättningar för prestation, hög effektivitet och god hälsa.

Agerus Screening

Agerus Screening är ett unikt verktyg, utvecklat tillsammans med ledande prestations- och arbetsmiljöforskare. Med vårt verktyg hjälper vi dig att snabbt och enkelt se om ni har rätt förutsättningar för att prestera på topp. Läs mer här >


Jag vill veta mer