Chefer pressas av höga krav

Många chefer upplever en situation med höga krav från både ledning och medarbetare. Man kan som chef lätt känna sig otillräcklig och börja tvivla på att man passar som ledare. Det kan gå så långt att man hoppar av sitt chefskap för att undvika att bli utbränd.

Men det finns sätt att hantera situationen så att både organisation, medarbetare och du själv som chef mår bra och utvecklas.

AGERUS erbjuder en vetenskapligt baserad metod som ökar medarbetarnas självgående, samverkan och den gemensamma effektiviteten. I en utbildning i fyra steg lär du dig som chef metoden som flyttar fokus från dig själv som person till gruppens uppdrag och förutsättningar. Resultatet är en hållbar prestationskultur och en rimlig arbetssituation för dig som chef.

Läs mer om våra ledarskapsutbildningar på agerusacademy.com »