Bättre resultat med ”Evidensbaserad HR”

För att öka tillförlitligheten behöver HR utgå från ett evidensbaserat förhållningssätt där effekt och resultat mäts, menar Henrik Tangen och Robert Breyer Witt. Med modellen ”Evidensbaserad HR” och boken med samma namn visar de hur HR kan ge bättre leveranser och säkerställa att önskade effekter uppnås.

Internationellt växer evidensbaserad HR  och får allt mer uppmärksamhet. Författarna välkomnar en liknande utveckling till Sverige. HR har genomgått en förändring de senaste åren – från leveranser av administrativ service till leveranser av strategiskt stöd. Det är tydligt att HR är på väg mot en mer styrande roll inom företagen. Det är människorna i organisationen som påverkar företagets utveckling mest och det är HR som ansvarar för leveransen.

– För bättre leveranser handlar det om att använda alla perspektiv som företag har tillgång till. Finns det bara en ljuskälla i ett mörkt rum bedöms rummet annorlunda än om det finns flera. Samma sak gäller HR, säger Henrik Tangen. Utvärderar vi på fel sätt utvecklas inte verksamheten på rätt sätt. Traditionella medarbetarundersökningar är ett exempel, där man oftast fastnar i om en stapel är högre eller lägre från förra året, istället för att ifrågasätta om det är en faktisk skillnad och analysera vad och varför.
Evidensbaserad HR är ett förhållningssätt ingen specifik tjänst man köper. Det handlar om att anpassa sig utifrån yrkesområde, utvärdera på både rätt sätt och nivå. Fatta medvetna beslut utifrån många olika aspekter såsom erfarenheter, förmågor, kunskap och data från företaget, vetenskapliga belägg samt behov och förväntningar hos kunderna.

Henrik-sq

Henrik Tangen, författare till boken ”Evidensbaserad HR”

– Det behövs kvalificerade analyser av data samt professioner med kunskap för att genomföra relevanta analyser. Annars är risken stor att betydelsefull information går om intet. Utöver det behöver man förstå hur man går tillväga för att använda aktuell forskning. Leverantörerna behöver också vara mer transparenta med vad de stödjer sina tjänster eller produkter på för evidens.

Ökad träffsäkerhet för HR-leveranser, minimering av ineffektiva metoder, personlig utveckling samt ett främjande samarbete mellan utbildare, forskare och praktiker. Det är några av de positiva utfall HR-funktionen kan vänta då de arbetar enligt modellen Evidensbaserad HR.