Arbetsmiljöverket kommenterar nya arbetsmiljöföreskrifterna

De nya arbetsmiljöregler som formuleras i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS:2015:14), har rönt stor uppmärksamhet. I dessa föreskrivs att arbetsgivare nu också ska se till att arbetstagarna ska känna till sina arbetsuppgifter, krav på resultat, prioriteringar i arbetet m.m. På Agerus är vi såklart extra intresserade av den del av reglerna som kräver att anställda ska ha god kunskap om sina uppdrag och vad de ska prestera.  Vi ringde därför upp Arbetsmiljöverket för att få lite förstahandsinformation om reglerna och fick tala med Ulrich Stoetzer, sakkunnig inom organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö, Med.dr. och psykolog.

Vad är orsaken till att reglerna om att arbetstagare ska förstå sitt uppdrag och vilka resultat de ska uppnå finns med i de nya föreskrifterna? 

– Vi vet sedan ganska länge, genom forskningen, att det finns ohälsa som är kopplad till dessa faktorer. Och som myndighet är det vår uppgift att både förebygga och minska även dessa risker.

Är det något som hänt i svenskt arbetsliv och som gör att dessa faktorer blivit mer viktiga nu?

– Arbetslivet har självklart förändrats, det har blivit mer komplext och kan för arbetstagaren vara mer kognitivt krävande än tidigare. Vi arbetar mycket mer med datorer, oavsett var i organisationen vi befinner oss. Ett exempel är processteknikerna som idag behöver hålla koll på betydligt mer information än sina föregångare.

Ulrich Stoetzer fortsätter:

– På vissa arbetsplatser finns en obalans i arbetsbelastningen som kan leda till ohälsa och den kan ha sin grund i missförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan helt enkelt vara oklart vad man ska prestera och vad man ska prioritera. I längden kan sådant skapa ohälsa.

Ulrich Stoetzer menar att kraven på ökad tydlighet om arbetsuppgifter och prestation också kan bidra till en hälsofrämjande arbetsplats, d v s att faktiskt öka hälsan, inte bara reducera riskerna för ohälsa.

Varför lever då företag inte upp till dessa krav på tydlighet om arbetsuppgifter och resultat idag? Det är ju rimligen rätt viktigt för arbetsgivaren?

– Ja, men många företag gör ju det, det är inte så att alla företag brister här. Det Arbetsmiljöverket vill är att arbetsgivare ska förebygga risker för ohälsa även på detta område. Det vi gör med föreskrifterna är att hjälpa till att precisera för arbetsgivare vad som krävs för att detta ska blir möjligt.

De nya föreskrifterna träder i kraft i mars 2016. Ger Arbetsmiljöverket något extrastöd för att arbetsgivarna ska kunna efterleva den del av föreskrifterna som handlar om uppdrag, prestation, prioriteringar, med mera?  

– Vi erbjuder såklart vägledning, från och med i mars nästa år, men inte särskilda metoder och mål för arbetsgivaren. Det kan inte vi och ska inte ge som del i vårt myndighetsuppdrag.

För mer information om hur ni kan uppnå arbetsmiljöverkets nya krav – Läs här