Akademisk excellens och samverkan ger framgång för Mälardalens högskola

Karin Röding, Rektor, Mälardalens högskola

Karin Röding, Rektor, Mälardalens högskola

Mälardalens högskola, MDH, är en av Sveriges större högskolor med 12 000 studenter, 67 professorer och 900 anställda. Genom ett internt fokus på akademisk excellens och externt på nära samverkan med företag och offentliga aktörer har 81 procent av studenterna jobb inom ett år efter examen.

– Vi ska vara det ledande lärosätet i Sverige för samproduktion med olika samhällsaktörer, både internationellt och nationellt. En förutsättning för det är att våra medarbetare är engagerade och känner en delaktighet i vår vision, säger Karin Röding, rektor på MDH.

– Som en del i det arbetet har vi valt att använda AGERUS metod. Metoden har fokus på vad jag som medarbetare kan göra för att bidra till helheten. Det förhållningssättet kan bidra till vår utveckling och skapa ett starkt MDH.

– I arbetet synliggörs också vad vi från ledningen kan göra för att undanröja hinder för att medarbetarna ska nå sin fulla potential i arbetet. Det är ett verktyg som hjälper oss att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Att metoden vilar på vetenskaplig grund är viktigt för oss som lärosäte, men lika viktigt är att den är praktisk och enkel att använda i vårt vardagliga förbättringsarbete, avslutar Karin Röding.