AGERUS nu också i Finland!

”Efter 25 år som managementkonsult och rådgivare har jag äntligen hittat ett verktyg för prestationsutveckling som fungerar!”

Pekka Heikurainen (fil.mag.)

Pekka Heikurainen (M.A.)

Pekka Heikurainen

Pekka Heikurainen (fil. mag.) är VD och partner i AGERUS Oy. Heikurainen har en omfattande och gedigen erfarenhet av konsultarbete och ledning av HR-processer. Han har tidigare arbetat för Service Management Group, Sedecon Consulting och managementkonsultbolaget Innotiimi.

Heikurainen är entusiastisk över de nya möjligheterna med AGERUS och säger att han tillsammans med sina kunder i många år har efterfrågat ett praktiskt verktyg som kan hjälpa till att finna samt dra nytta av prestationspotentialen inom organisationer och företag. “Nu har vi hittat detta verktyg!”, säger Pekka Heikurainen.

“AGERUS system och metod bygger på ett aktivt och positivt sätt att se på människor. Det ligger i människors natur att vilja lyckas och vara framgångsrika i sitt arbete, och det är ledningens ansvar att tillhandahålla de nödvändiga förutsättningarna för medarbetarnas framgång. Detta är den absolut bästa utgångspunkten när man siktar mot förstklassiga resultat”, menar Heikurainen.

“Det är av yttersta vikt att man kan lita på AGERUS tjänster. AGERUS System bygger på forskning om prestation och hälsa i arbetslivet som gjorts på framgångsrika företag och en studie baserad på dessa forskningsresultat som utförts på Stockholms Universitet. AGERUS har under många år hjälpt en lång rad svenska kunder att nå framgång; nu har denna möjlighet även kommit till Finland genom nybildade AGERUS Oy. Vi är väldigt glada att vi nu har tillfälle att introducera AGERUS väl beprövade koncept till den finska marknaden”, berättar Heikurainen.

“Framgångsrika organisationer skapas av människor. Prestationsnivån kan förbättras när de nödvändiga förutsättningarna finns på plats vilket leder till exceptionella resultat. Det är värt att tro på människor!”, avslutar Heikurainen.

<!–

Inbjudan till kostnadsfritt webbmöte

Vi berättar om hur du med hjälp av AGERUS System effektivt utvecklar prestationer och hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Webbmötet tar ca 30 minuter. Fler personer kan med fördel delta.

Ange det datum som passar dig bäst så kontaktar vi dig för mötestid. [booking nummonths=2 options='{calendar months_num_in_row=2 width=568px cell_height=30px}’]

–>