AFA Försäkring stödjer din arbetsmiljöutbildning!

Alla företag som har tecknat Trygghetsförsäkring för arbetsskada (TFA) kan söka stöd. För 2016 finns 25 miljoner avsatt och varje företag kan få max 350 000. Ansökan kan göras innan utbildningen genomförts men ersättningen betalas ut i efterhand. Nu finns möjlighet att söka för bland annat Agerus utbildning ”En hälsoskapande arbetsplats”.

”En hälsoskapande arbetsplats” riktar sig till chefer och arbetsledare och möter Arbetsmiljöverkets nya förordning om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen täcker in de krav som den nya förordning ställer och ger samtliga deltagare verktyg att arbeta med i praktiken.

Läs mer om denna utbildning här>>