Är det invecklat att utvecklas?

Tre steg mot dina drömmar

”Påbudet” om att man bör utvecklas som människa når oss på otaliga sätt. Det går tretton titlar på dussinet av böcker i personlig utveckling och de säljer som aldrig förr. Annonser ropar ut: ”Utveckla din förmåga, utveckla din kapacitet, utveckla din intuition, utveckla din kompetens, utveckla din personlighet, utveckla din karriär”…
På jobbet har vi utvecklingssamtal med medarbetare och chefer och vi går till karriärcoachen och livsstilsutvecklande evenemang och föreläsningar.

Bakom denna trend idag ligger det genuina behovet av att känna att man utvecklas. Men vad är egentligen personlig utveckling? Att utvecklas är ett mänskligt basbehov. Kopplat till mänskligt basbehov skulle jag vilja påstå att personlig utveckling är en blandning av överlevnad och att känna att man lever och är ”på väg”. Frågan är måhända till vad och vart?

Jag skulle vilja påstå att utveckling är:

Att vilja upptäcka nytt
All utveckling börjar någonstans i viljan av att ta reda på hur livet ser ut ur ett annat perspektiv. Utan nyfikenhet på att se hur livet ser ur en annan vinkel sker sällan utveckling. Visst kan andra och annat tvinga oss ut i en utveckling, t.ex. chefen som ”tvingar” mig att göra andra uppgifter eller kriser som kastar ut mig i ovisshet och osäkerhet, men skall jag vara ärlig så tror jag detta inte egentligen är utveckling i sig men att vi kan göra det till en utvecklande ”språngbräda”. Om vi inte väljer att fastna i bitterhet och självömkan.
Nyfikenheten driver oss obönhörligen mot möjligheter till utveckling. ”Hur ser det ut bortom hörnet?” ”Hur ser tillvaron ut ur en annan människas perspektiv?” ”Hur skulle det kännas att göra tvärt om?” ”Hur skulle det vara om jag……?”
Äkta utveckling tar alltid sin början i vår egen nyfikenhet och vår vilja att upptäcka nytt!

Att vara beredd att lära nytt
Efter att ha ägnat stor del av mitt arbetsliv åt pedagogiska utmaningar i allmänhet och ledarskapsutbildning i synnerhet så har jag ofta fått anledning att fundera över detta ”att lära sig” något. Jag är övertygad om att lärande bl.a. sker automatiskt ur leken, glädjen och nyfikenheten. Tänk bara på hur barnet lär sig gå. Eller hur vi lärde oss att simma eller cykla osv. Läskigt men spännande!
Ofta har jag dock under alla utbildningar jag hållit upplevt att när jag bekräftar vad kursdeltagarna redan kan så känner de sig väldigt upplyfta och kunniga – utan att egentligen lära sig något nytt.
När jag däremot utmanat och ifrågasatt deras redan invanda tankesätt och handlingsmönster så har många känt sig förvirrade, osäkra och ja, till och med provocerade.
Att lära sig nytt är att kritiskt granska sina ”gamla sanningar” och våga ompröva dem!

Att våga pröva nytt
Jag möter ständigt människor som längtar efter utveckling och förändring i sina liv. Det är spännande att lyssna till alla små och stora drömmar som människor har om sina liv.
Ofta blir de dock ganska ”teoretiska”, dvs man har en dröm men är egentligen inte beredd att verkligen förverkliga den. Det är tryggare att ha drömmen som en teoretiskt ”snuttefilt” som man egentligen inte behöver förverkliga – för då riskerar man inte heller att misslyckas eller att förlora något. Utveckling medför dock alltid ett risktagande.
Ofta möter man uttrycket att ”gå utanför sin komfortzon” . Detta är sant men det betyder inte att utveckling är det samma som att göra sånt man är rädd för. Men att pröva nytt, oavsett om det är nya arbetsuppgifter, helt nytt jobb eller förändra livet så handlar det alltid om att utmana sin rädsla eller åtminstone sin bekvämlighet. Om vi vill förverkliga vår dröm vill säga.
Min egen erfarenhet av detta har mynnat ut i följande slutsats:
Bortanför din värsta rädsla väntar ditt största äventyr!

Mina rekommendationer angående personlig utveckling:
Lyssna till din nyfikenhet. Vad längtar du efter? Vad drömmer du om? Väck nyfikenheten genom att våga drömma. Väck din kreativitet, lek med tankarna.
Var beredd att lära dig nytt genom att lyssna på andra människor och deras erfarenheter och tankar. Läs böcker. Res och möt andra kulturer och tänk inte att andra är ”konstiga” utan vidga din kunskap och insikt genom att utmana och ifrågasätta ”dina gamla invanda sanningar”
Våga ta risken att misslyckas. Om du har en dröm, utmana den rädsla som ligger mellan dig och drömmen. Visst är det alltid tryggare att ligga i hamn, men den båten når aldrig till andra sidan havet. Och det är alltid ditt ansvar att ”kasta loss” – aldrig någon annans.

Anders Nordmark
Senior Partner
AGERUS